Over ons

Missie en visie

Als innovatief en toekomstgericht agrarisch familiebedrijf in de Hoeksche Waard leveren wij hoogwaardige duurzame producten die met respect voor mens, omgeving en maatschappij tot stand zijn gekomen. Als betrouwbare, professionele en klantgerichte partner streven wij naar langdurige relaties. Bij voorkeur om ook waarde toe te voegen aan onze producten met lokale en regionale afzet.

Na jaren van sterke globalisering van markten en lange logistieke ketens word zelfvoorzienendheid van onze regio de komende jaren steeds belangrijker. Kortere en relatief eenvoudige supply chains komen meer in beeld. Een vergrijzende afzetmarkt, een grilliger klimaat en een maatschappelijke rekening uit het verleden zullen de toekomstige teelt en afzet van onze producten bepalen.

Novifarm wil een actieve rol spelen bij de aanpassing van de bedrijfsvoering die gericht is op het telen van plantaardige producten met een minimale milieu impact en maximale gezondheidswaarde om zodoende tegemoet te komen aan de toekomstige eisen van afnemers en de maatschappij.

De geschiedenis van Novifarm

Novifarm is in 2007 opgericht als gevolg van de integrale samenwerking tussen de akkerbouwbedrijven van de families Noordam en Visser. Na vele gesprekken bleek het opzetten van een nieuw bedrijf de beste optie. Door het volledig combineren van bouwplan, mechanisatie en bedrijfsvoering was het doel efficiënte en grootschalige akkerbouw te bedrijven en betere kansen voor de toekomst te creëren. Inmiddels mag de formule zich succesvol noemen en word het doel van een grootschalig efficiënte familiebedrijf dagelijks in de praktijk gebracht. In 2017 is Novifarm zelfs uitgeroepen tot agrarische ondernemer van het jaar!

Bedrijfsgroei
Groei in areaal is nooit een doel geweest, maar is een resultaat geworden van de in 2007 gemaakte keuze. Al twee jaar na de oprichting sloot een derde bedrijf zich aan bij Novifarm. Met het bedrijf van familie De Bruijne. In 2010 is de familie Kruijthoff aangesloten bij de samenwerking. Vervolgens is in 2012 de familie Verhoeven aangesloten. In 2018 is een zesde familie aangesloten en is het huidig areaal circa 800 hectare. Met de huidige omvang van het bedrijf is er een solide basis waarop lange termijn strategieën kunnen worden uitgevoerd. Het bouwplan is relatief extensief met circa 50% rustgewassen. De teeltrotaties zijn ruim en er word jaarlijks veel geïnvesteerd in de bodem door het telen van groenbemestermengsels en het aanvoeren van vaste mest en compost. De gewassen aardappelen, uien en suikerbieten kunnen zo optimaal profiteren van een goede bodemgesteldheid en zijn weerbaarder tegen ziektes en plagen en extremere weersomstandigheden.

Opslag van gewassen
Na de teelt word een groot deel van uien en aardappelen opgeslagen in eigen bewaarloodsen op de verschillende locaties van Novifarm. De beschikbare opslagcapaciteit voor aardappelen en uien is ca. 13.000 ton, waarvan 6.500 ton mechanische koeling. Alle locaties zijn uitgerust met moderne koelinstallaties om zo efficiënt mogelijk met energie om te gaan.

Duurzame teelt
Naast efficiënt produceren zijn duurzaamheid en respect voor de natuur een belangrijk item op ons bedrijf. Een goede en veilige manier van telen wordt gegarandeerd door certificering van de geteelde producten. Dit houdt in dat er maatregelen in acht worden genomen om een optimale voedselkwaliteit te kunnen waarborgen aan onze afnemers en de eindgebruiker.

Certificering
Sinds 2012 is Novifarm global gap gecertificeerd voor de gewassen aardappelen, uien en conserven. Sinds 2019 zijn deze gewassen ook planet proof gecertificeerd. Voor gewassen tarwe en suikerbieten geldt het voedselveiligheidcertificaat. Duurzaamheid is ook zichtbaar in het energie management. Door de grootste verbruiker, de koelsystemen, te moderniseren om energie te besparen en alle daken van de schuren vol te leggen met zonnepanelen word efficiënt met energie omgegaan en word veel groene energie geproduceerd.

Akkerranden
Langs watervoerende sloten liggen akkerranden . De akkerranden is een strook van circa 3 meter breed langs de perceelsgrens en ingezaaid worden met gras of een mengsel van planten en bloemen. Met de akkerranden worden de emissies naar het milieu verminderd doordat de randen niet bespoten of bemest worden. Ook bieden zij een ecologische verbinding en beschutting aan fauna en worden natuurlijke vijanden van plagen erdoor gestimuleerd. Bovendien bevorderen de bloemenranden het natuurschoon en de uitstraling van het landschap. Door de waardering die wij ontvangen geeft dit ons, als agrarisch ondernemer, veel voldoening. Het agrarisch landschap is immers ons visitekaartje.